Els trobadors catalans en línia

L’Institut d’Estudis Catalans i la Union Académique Internationale promouen la publicació del Corpus des Troubadours amb la ferma voluntat d’oferir una edició fiable del conjunt de la producció trobadoresca, dispersa sovint en volums diversos i de difícil accés. Entre d’altres, autors com Cerverí de Girona, Guillem de Cabestany, Guiruart Riquer. Per això que han creat…