Professors, utilitzeu la tecnologia per ensenyar llengua i literatura

La confluència d’ordinadors amb la llengua i la literatura ha comportat canvis: noves textualitats i gèneres literaris, així com noves maneres d’analitzar la llengua i la literatura. A més de fer servir recursos, eines i entorns digitals genèrics en les vostres classes (com blogs, wikis, mapes interactius, vídeos…) penseu que existeixen eines específiques per analitzar la…

Els trobadors catalans en línia

L’Institut d’Estudis Catalans i la Union Académique Internationale promouen la publicació del Corpus des Troubadours amb la ferma voluntat d’oferir una edició fiable del conjunt de la producció trobadoresca, dispersa sovint en volums diversos i de difícil accés. Entre d’altres, autors com Cerverí de Girona, Guillem de Cabestany, Guiruart Riquer. Per això que han creat…