Quants llibres de text digitals es venen?

  Segons les dades d’ANELE, la producció i venda de llibres de text digital s’ha doblat de forma continuada des del 2011 fins al 2015: de 1.080 llibres a 12.646. Ara bé, aquesta dada cal matisar-la. D’una banda, l’augment de productes no ha anat acompanyat d’un índex de vendes en la mateixa proporció. De fet,…

Evolució del format del llibre de text digital

Des de les primeres propostes editorials del 2009 fins a l’actualitat, els llibres de text digitals han canviat molt. Ha estat una constant la convivència dels diversos formats:   – Són un afegit i no s’interrelacionen amb el llibre de text en paper. Apareixen agrupats en el web de l’editorial com a calaix de recursos/continguts…

Què és el llibre de text digital?

Amb el temps, en el currículum s’han incorporat de forma explícita tant continguts com procediments i habilitats, avui més coneguts amb l’eufemisme ‘competències’, com si els continguts per si mateixos no ens fessin competents. Per la demanda d’incorporació de la realitat digital a l’aula, va aparèixer del costat de les TIC (tecnologies de la informació…

Si no vols perdre documents: Mendeley

1. Com no perdre’s entre tants documents? Segur que heu començat a cercar informació per redactar un article, fer un treball acadèmic i…   2. La solució: Mendeley La millor solució es fer servir un : un sistema informàtic que permet guardar i classificar la documentació. Entre els més coneguts: Ednote Refworks Zotero Però us…

Els trobadors catalans en línia

L’Institut d’Estudis Catalans i la Union Académique Internationale promouen la publicació del Corpus des Troubadours amb la ferma voluntat d’oferir una edició fiable del conjunt de la producció trobadoresca, dispersa sovint en volums diversos i de difícil accés. Entre d’altres, autors com Cerverí de Girona, Guillem de Cabestany, Guiruart Riquer. Per això que han creat…